Rodzaj spotkania: Networking

Pierwsze spotkanie Ambasady Dobrej Woli UNICEF

Pierwsze spotkanie Ambasady Dobrej Woli UNICEF
© UNICEF/Graham Crouch

Data: 17 kwietnia 2019

Rodzaj spotkania: Networking

Dla kogo?: Partnerzy biznesowi UNICEF, małe i średnie przedsiębiorstwa technologiczne, eksperci z obszaru technologii i innowacji, media

Opis: W trakcie pierwszego spotkania Ambasady Dobrej Woli UNICEF, jej społeczność będzie mogła zapoznać się dokładnie z misją, celem oraz działaniami Ambasady Dobrej Woli UNICEF. Nastąpi również oficjalnie rozpoczęcie Digital Fundraising Competition.

Ambasada Dobrej Woli UNICEF powstała w styczniu 2019 r. W projekcie wspiera nas UNICEF Innovation Fund w Nowym Jorku oraz UNICEF Global Fundraising Innovation Team w Genewie.

Podobnie jak krajowe ambasady promują kulturę, handel oraz naukę danego kraju, Ambasada Dobrej Woli promuje „dobrą wolę w biznesie", czyli postawę odpowiedzialności wobec społeczeństwa i przyszłych pokoleń.

W ramach tego programu UNICEF Polska organizuje inicjatywy łączące korporacje, firmy i przedsiębiorstwa społeczne, a także media i społeczność akademicką. Wszystko to, aby zwrócić uwagę, iż technologia może i powinna być wykorzystana w dobrym celu.

"Ambasada Dobrej Woli to zupełnie nowy koncept pomagania w globalnej strukturze UNICEF. Wierzymy w to, że Polska może wykorzystać swoją regionalną pozycję centrum technologicznego i biznesowego na rzecz opracowywania przełomowych rozwiązań dla dzieci z całego świata. Digital Fundraising Competition to pierwsza inicjatywa, która pomoże nam jeszcze lepiej pozyskiwać środki na pomoc dzieciom" – mówi Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.