U-Report & UNICEF

Case Study

U-Report & UNICEF
© UNICEF/Dejongh

Technologia: Aplikacja, Media Społecznościowe

Gdzie: 54 kraje na całym świecie

Forma współpracy: Aplikacja rozwinięta dzięki dofinansowaniu UNICEF Innovation Fund

Zastosowanie: U-Report jest systemem opartym na wiadomościach tekstowych, który jest bezpłatny dla użytkowników dzięki umowie między lokalnym rządem a operatorami telefonii komórkowej w kraju. U-Report regularnie prowadzi ankiety oraz badania, które dają możliwość młodym ludziom na wyrażenie swoich opinii odnośnie najbardziej palących problemów społecznych w danym państwie. Informacje te są agregowane na poziomie krajowym, a następnie udostępniane potrzebującym je instytucjom: rządom, organizacjom pozarządowym oraz agendom Organizacji Narodów Zjednoczonych.

U-Report znalazł zastosowanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak kataklizmy naturalne, w trakcie których możliwy jest szybki kontakt z użytkownikami aplikacji oraz przekazanie im najważniejszych, często ratujących życie informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.
Dodatkową ważną usługą dostępną w ramach aplikacji jest możliwość prowadzenia doradztwa -zarejestrowani użytkownicy mogą zadawać pytania przeszkolonym doradcom młodzieżowym i otrzymywać odpowiedzi
SMS-em, anonimowo i całkowicie bezpłatnie.

Mozambik
Z ponad 200 000 zarejestrowanych użytkowników, U-Report Mozambik szybko stał się ważnym źródłem informacji na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla młodzieży i młodych dorosłych w całym kraju. Podczas gdy platforma wciąż się rozwija, zespół ds. Innowacji w UNICEF Mozambik wciąż poszukuje nowych sposobów dotarcia do większej liczby młodych ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego zespół jest teraz jednym z pierwszych, którzy przynoszą raport U wraz z WhatsApp - a wyniki są obiecujące.

Sierra Leone
W trakcie kataklizmów naturalnych, takich jak ulewne deszcze i osunięcia terenu w Sierra Leone, tysiące ludzi może stracić cały życiowy dobytek, którego odbudowanie zajmuje wiele lat. W dniu, w którym następuje lawina błotna, użytkownicy aplikacji mogą natychmiast poinformować o zaistnieniu sytuacji kryzysowej. To z kolei umożliwia UNICEF szybkie reagowanie i wysłanie wiadomości do osób przebywających na zagrożonym terenie. Informacje napływające od użytkowników aplikacji są analizowane w czasie rzeczywistym i pozwalają lepiej zrozumieć najpilniejsze potrzeby społeczności, które może zaadresować UNICEF, np. wysłanie do użytkowników aplikacji ostrzeżenia przed użyciem zanieczyszczonej wody, a następnie dostarczenie czystej wody potrzebującym społecznościom.