Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF przetwarza Państwa Dane Osobowe.
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje.

2. Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, z siedzibą w Warszawie (02-729 Warszawa), przy ulicy Rolnej 175 D
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną
pod adresem e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF
ul. Rolna 175 D; 02-729 Warszawa

3. Jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane?
Korzystając z naszego serwisu ambasadadobrejwoli.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy, należy podać dane osobowe.

Zgłoszenie do konkursu wymaga podania następujących danych osobowych:
• Imię i nazwisko;
• Adres e-mail;
• Numer telefonu.

Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

Mogą Państwo sami decydować o zapisywaniu plików cookies (tzw. ciasteczek), poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies oznacza brak możliwości korzystania ze wszystkich części naszej witryny. Nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z:
1) Wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, są przetwarzane w następujących celach:

- organizacja konkursu pn. „[•]" zgodnie z regulaminem;
- wydanie nagród konkursowych;
- cele księgowe i rachunkowe;
- archiwizacja
- rozpatrywanie reklamacji
- zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
• niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
• w zakresie danych podanych fakultatywnie - udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
• prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

2) Wypełnieniem formularza kontaktowego, są przetwarzane w następujących celach:

- prowadzenie działań marketingowych
- prowadzenie analiz i statystyk, w tym profilowanie
- archiwizacja
- rozpatrywanie reklamacji
- zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Poniżej zamieszczamy tabelę, w której obrazujemy na podstawie jakich przepisów prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe dla poszczególnych procesów. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w naszych lub innych prawnie uzasadnionych interesach, wyjaśniamy, jakie są to interesy:

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
- profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo otrzymują (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)
Marketing
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu informowania (za pomocą poczty elektronicznej, listu, telefonu, wiadomości SMS) o swoich kampaniach, wydarzeniach, możliwościach wsparcia darowizną i bieżących działaniach, które mogą być interesujące dla Państwa. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przesyłanie informacji marketingowych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5. Przekazywanie Danych
Państwa dane są przekazywane podmiotom współpracującym i udzielającym wsparcia UNICEF - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia:
- procesorom (w związku z działaniami zleconymi przez oraz realizowanymi w imieniu Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF)
- Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
- drukarniom
- operatorom
- bankom
- Urzędom Skarbowym
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
- pracownikom oraz współpracownikom Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF.
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane będą przetwarzane
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- otrzymanie informacji o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych
- przepisy prawa, które mogą obligować Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF do przetwarzania danych przez określny czas (np. dowody wpłat księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego)
- okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych, Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF (zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym)

7. Jak będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Posiadamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa i inwestujemy w odpowiednie zasoby, aby chronić Państwa dane osobowe od przypadkowej manipulacji, zniszczenia, utraty, nadużycia, nieupoważnionego dostępu, modyfikacji lub ujawnienia. W miarę możliwości zapewniamy, że nasze systemy dostawców usług zewnętrznych są odpowiednio zabezpieczone do przetwarzania Państwa danych osobowych, a także zminimalizowane jest ryzyko związane z użyciem, zmianą, usunięciem lub kradzieżą Państwa danych osobowych.
Dane osobowe, które Państwo podają, będą przechowywane przez nas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podejmiemy jednak kroki w celu zniszczenia lub anonimizacji danych osobowych, przechowywanych zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami przechowywania danych i naszymi obowiązkami prawnymi, jeśli nie jest to konieczne dla celów określonych w punkcie nr. 4 tej Polityki Prywatności, w tym jeśli użytkownik nie ma już aktywnych i ciągłych relacji z nami.

8. Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
Informujemy, że mają Państwo prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
- sprostowania danych,
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przeniesienia Państwa danych osobowych,

9. Prawo do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych
- Podanie danych jest dobrowolne.
- W przypadku przystąpienia do programu Ambasady Dobrej Woli, czy udziału w konkursie podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji tych celów.

13. Dodatkowe informacje
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe":
- Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF 02-729 Warszawa ul. Rolna 175 D
- iod@unicef.pl

14. Zmiany w niniejszym obwieszczeniu
Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki prywatności za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo serwis internetowy www.ambasadadobrejwoli.pl, w celu zapewnienia, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie dostarczają istotnych i odpowiednich informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych.